Założenie gimnazjum w Rozborzu Długim.

UCHWAŁA Nr 35/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
założenia gimnazjum w Rozborzu Długim.

Działająca na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 art.58 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zmianami) oraz art. 18, ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 1 z póź. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Założyć z dniem 1 września 2003 r. Publiczne Gimnazjum w Rozborzu Długim.

§ 2.

Obwód gimnazjum obejmuje miejscowości: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin.

§ 3.

Gimnazjum nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony P. Poż., Funkcjonowania Samorządów Wiejskich, Organizacji Społecznej, Związków Zawodowych, Spraw Rodziny Rady Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Założenie gimnazjum w Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.