IZ 271/14/2013                                                                               Pruchnik 28-06-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte

Część I kruszywo łamane, żwir, piasek

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, Szówsko. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 23 769,75 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

sanakiewicz Sp. z o.o.

Ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław, Szówsko

23 769,75

23 769,75

---------------- *100= 100

23 769, 75

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

FHU KOSTAR Artur Kosteczko

37-562 Rokietnica 262

29 401,61

23 769,75

---------------- *100= 80,85

29 401,61

80,85

 

4

Usługi Transportowe Koparkowe, Handlowe

Drapała Łukasz

37-560 Pruchnik, ul. Jarosławska 30

29 096,88

23 769,75

---------------- *100= 81,69

29 096,88

81,69

6

Zakład Transportu i Budowy Dróg Daniel Leja

37-562 Rokietnica 678

30 627,00

23 769,75

---------------- *100= 77,61

30 627,00

77,61

8

„USŁUGOWIEC” Krzysztan Marcin

Wola Węgierska 1

37-560 Pruchnik

27 842,28

23 769,75

---------------- *100= 85,37

27 842,28

85,37

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część II beton

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, Szówsko. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 156 234,60 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

sanakiewicz Sp. z o.o.

Ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław, Szówsko

156 234,60

156 234,60

---------------- *100= 100

156 234,60

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

180 490,20

Ofertę odrzucono

-

5

Transbet Mariusz Grochowicz Sp. J.

Ul. Topolowa 5

37-700 Przemyśl

174 783,00

156 234,60

---------------- *100= 89,38

174 783,00

89,38

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę nr 3.

Część III cement, wapno, rura HDPE

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, Szówsko. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 17 869,20 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-07-2013  roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

sanakiewicz Sp. z o.o.

Ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław, Szówsko

17 869,20

17 869,20

---------------- *100= 100

17 869,20

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kościelna 2

37-560 Pruchnik

22 099,96

17 869,20

---------------- *100= 80,86

22 099,96

80,86

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część IV stal

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, Szówsko. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 11 953,90 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

sanakiewicz Sp. z o.o.

Ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław, Szówsko

11 953,90

11 953,90

---------------- *100= 100

11 953,90

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kościelna 2

37-560 Pruchnik

14 750,01

11 953,90

---------------- *100= 81,04

14 750,01

81,04

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część V kruszywo drogowe

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, Szówsko. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 71 955,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

sanakiewicz Sp. z o.o.

Ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław, Szówsko

71 955,00

71 955,00

---------------- *100= 100

71 955,00

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Usługi Transportowe Koparkowe, Handlowe

Drapała Łukasz

37-560 Pruchnik, ul. Jarosławska 30

111 315,00

71 955,00

---------------- *100= 64,64

111 315,00

64,64

6

Zakład Transportu i Budowy Dróg Daniel Leja

37-562 Rokietnica 678

114 574,50

71 955,00

---------------- *100= 62,80

114 574,50

62,80

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.06.2013 11:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak