Połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rozborzu Długim w Zespół Szkół w Rozborzu Długim.

UCHWAŁA Nr 36/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rozborzu Długim w Zespół Szkół w Rozborzu Długim.

Działająca na podstawie art. 62 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Połączyć z dniem 1 września 2003 r. Publiczną Szkołę Podstawową w Rozborzu Długim i Publiczne Gimnazjum w Rozborzu Długim w Zespół Szkół w Rozborzu Długim.

§ 2.

Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim.

§ 3.

Obwodem zespołu objęte są sołectwa: Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły, Rzeplin - zarówno dla szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

§ 4.

Zespołowi Szkół zostanie nadany statut odrębną uchwałą.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony P. Poż., Funkcjonowania Samorządów Wiejskich, Organizacji Społecznych, Związków Zawodowych, Spraw Rodziny Rady Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rozborzu Długim w Zespół Szkół w Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.