IZ 271/16/2013                                                                       Pruchnik 09-07-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Remont drogi na działkach nr 2110, 1975/1 (boczna ul. Wałowej)”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO BUDINSTEL UL. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 29090,98 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 15-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

BUDINSTEL

UL. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

29090,98

29090,98

---------------- *100= 100

29090,98

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

31552,67

29090,98

---------------- *100= 92,20

31552,67

92,20

3

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

35923,13

29090,98

---------------- *100= 80,98

35923,13

80,98

4

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 6

29397,98

29090,98

---------------- *100= 98,96

29397,98

98,96

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Remont drogi na działkach nr 2110, 1975/1 (boczna ul. Wałowej)”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.07.2013 14:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak