Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135781-2013 z dnia 2013-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie starszy niż 2012), lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach z napędem 4x2 - szt 1 w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu...
Termin składania ofert: 2013-07-15


Ogłoszenie przesłano na PORTAL/UZP: Numer ogłoszenia: 142549 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135781 - 2013 data 05.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Hawłowicach, Hawłowice 55, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6288865, fax. 16 6236125.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                       Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·                       W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat w Urzędzie Miejskim w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 21..

·                       W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat w Urzędzie Miejskim w Pruchniku ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 21..

     Stanisław Szpak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.07.2013 16:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak