Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 351 000zł.

UCHWAŁA Nr 37/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
zaciągnięcia pożyczki w kwocie 351 000zł.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym /Dz. U. z 199r Nr 13 poz. 74 z póź. zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Źródłem sfinansowania wydatków a budowę wodociągu w miejscowości Kramarzówka etap II w kwocie 351.000 zł ustala się zaciągnięcie pożyczki krajowej z WFOŚ, która zostanie spłacona w latach 2004 - 2006 w okresach kwartalnych z dochodów własnych gminy tj. podatki i opłaty lokalne opłaty eksploatacyjne

§ 2.

Spłata pożyczki i odsetek nastąpi w okresach kwartalnych. Spłata pożyczki nastąpi w następujących ratach

2004 r. - 117 000 zł,
2005 r. - 117 000zł,
2006 r. - 117 000zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 351 000zł.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.