Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska...

UCHWAŁA Nr 193/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Pruchniku ulica Parkowa”.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 1 000 000 zł tj.:
    • w 2013 roku 750 000 zł
    • w 2014 roku 250 000 zł
  2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 2.

 

Spłata pożyczki nastąpi w roku 2014 i 2015 po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego zgodnie z umową Nr 00004-6921-UM0960004/12 zawartą dnia 29.05.2013 o dofinansowanie zadania pn. „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Pruchniku ulica Parkowa”.

 

§ 3.

 

Spłata odsetek nastąpi w latach 2013-2015.

 

§ 4.

 

Zabezpieczenie pożyczki będzie weksel własny In blanko.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż