Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawca wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komun..

UCHWAŁA Nr 194/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawca wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę i upoważnia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczający rok budżetowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do wysokości 288 000 zł.

 

§ 2.

 

Zobowiaznie określone w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych gminy w 2014 roku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika .

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawca wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komun..
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż