Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2007 - 2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy ...

UCHWAŁA Nr 197/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2007 - 2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Hawłowicach i Kramarzówce” oraz upoważnienia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na to zadanie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 18 ust. 1 i 2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2007 - 2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Hawłowicach i Kramarzówce”.

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na powyższe zadanie na 2014 rok w kwocie 3 750 678 zł, z czego środki finansowe własne zapewniające realizacje zadań wynosić mają 937 670 zł.

 

§ 3.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pruchnik tj. podatek od nieruchomości i subwencja ogólna.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2007 - 2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż