Akceptacja wniosków o zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

UCHWAŁA Nr 39/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
akceptacji wniosków o zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.

Działająca na podstawie art. 3 ust 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku, o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia /Dz. U. Nr 73 z 2001 r. poz. 764 z póź. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża zgodę na zmianę charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny dla następujących właścicieli gruntów,

  1. Pan Czarniecki Roman zam. Widna Góra 43 c, 37-500 Jarosław działka nr 489/1 o powierzchni 0,46 ha, położona w miejscowości Pruchnik.
  2. Pan Lipiński Krzysztof zam. 50-526 Wrocław ul. Gliniana 64/4, działka nr 1077 o powierzchni 0,69 ha, położona w miejscowości Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akceptacja wniosków o zmianę charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.