Udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica

UCHWAŁA Nr 202/XXV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Udzielić z budżetu gminy Pruchnik w 2013 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica o wartości 15 000 zł.

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną pomiędzy stronami w stosownym porozumieniu.

 

§ 3.

 

Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.06.2013 06:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż