Wyrażenie zgody na dzierżawę gruntów z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kańczuga

UCHWAŁA Nr 206/XXVI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kańczuga.

Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 p 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. z 2013 roku poz. 594/,

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na odpłatne wydzierżawienie gruntów z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kańczuga z przeznaczeniem na przeprowadzenie szlaku turystyki pieszej wraz z urządzeniem i utrzymaniem małej infrastruktury turystycznej.

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na dzierżawę gruntów z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kańczuga
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2013 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż