Zmiana Uchwały Nr 201/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18.06.2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych ...

UCHWAŁA Nr 204/XXVI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 201/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18.06.2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz .U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. W uchwale Nr 201/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18.06.2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienia się treść załącznika nr 1 – wzoru wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 2 cytowanej uchwały.
  2. Nowy wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. W uchwale Nr 201/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18.06.2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienia się treść załącznika nr 2 – wzoru informacji, o której mowa w § 5 cytowanej uchwały.
  2. Nowy wzór informacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana Uchwały Nr 201/XXV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18.06.2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2013 06:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż