Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 203/XXVI/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na zadaniu PSeAP – Podkarpacki System e Administracji Publicznej - zapewnienie narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego, poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2014 roku i zmniejszeniu wydatków w 2013 roku. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem – zał. nr 2.

 

§ 2.

 

Załączniki do wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały , ogółem do kwoty 874 331zł, w tym:

  • w 2014 r. do kwoty 759 433 zł
  • w 2015 r. do kwoty 114 898 zł

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2013 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.