IZ 271/15/2013                                                                  Pruchnik 24-07-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości : Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe STROBUD  mgr Adam Strojny, Ul. Wojska Polskiego 1, 37-600 Lubaczów. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 5 842,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 30-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe STROBUD

mgr Adam Strojny

Ul. Wojska Polskiego 1

37-600 Lubaczów

5 842,50

5 842,50

---------------- *100= 100

5 842,50

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o.

Ul. Okrzei 2

37-700 Przemyśl

28 290,00

5 842,50

---------------- *100= 20,65

28 290,00

20,65

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

INTEX

Ul. Mickiewicza 14

23-400 Biłgoraj

12 000,00

5 842,50

---------------- *100= 48,69

12 000,00

48,69

3

AB CONSULTING S.C.

UL. Słoneczna 47

38-120 Czudec

40 000,00

5 842,50

---------------- *100= 14,61

40 000,00

14,61

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.07.2013 10:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak