IZ 271/18/2013                                                                                  Pruchnik 31-07-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 38 695,54 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 05-08-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Stolarsko – Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica

38 695,54

38 695,54

---------------- *100= 100

38 695,54

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Firma Usługowa „Wykop”

Jerzy Orłowski

Pawłosiów 220 A, 37-500 Jarosław

41 000,00

38 695,54

---------------- *100= 94,38

41 000,00

94,38

3

Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek

Mirocin 379, 37-200 Przeworsk

47 978,60

38 695,54

---------------- *100= 80,65

47 978,60

80,65

4

Zakład Stolarski Mieczysław Kucab

Jodłówka 116, 37-560 Pruchnik

47 200,92

38 695,54

---------------- *100= 81,98

47 200,92

81,98

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.07.2013 10:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak