Pruchnik dnia 18-04-2012

                                                                Zapytanie ofertowe

 

W ramach realizowanego projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych szacunkowo w wymiarze 52 godzin zegarowych. Termin realizacji zadań w okresie od maja 2012 r. do listopada 2012 r.

 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro dotyczącej zatrudnienia Specjalisty ds. zamówień publicznych, które finansowane jest ze środków publicznych

Ofertę należy:  złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 30.04.2012 r. do godziny 12.00 (osobiście, pisemnie – listem, e-mail lub faksem na adres Zamawiającego

 Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia, warunki udziału,  wzory formularzy

 umieszczono poniżej w załącznikach

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.04.2012 13:44
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:18.04.2012 13:44