Pruchnik dnia 20-03-2013

                                                                Zapytanie ofertowe

 

W ramach realizowanego projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych szacunkowo w wymiarze 60 godzin zegarowych. Termin realizacji zadań w okresie od maja 2013 r. do listopada 2013 r.

 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro dotyczącej zatrudnienia Specjalisty ds. zamówień publicznych, które finansowane jest ze środków publicznych

Ofertę należy:  złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 17.04.2013 r. do godziny 12.00 (osobiście, pisemnie – listem, e-mail lub faksem na adres Zamawiającego

  Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia, warunki udziału,  wzory formularzy

 umieszczono poniżej w załącznikach

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie do złożenia oferty na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.03.2013 14:03
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.03.2013 14:03