Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759
z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”

zostało rozstrzygnięte

część 1 - budynek administracyjno-warsztatowym w Pruchniku

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 400380,98 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 30-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

Usługi Stolarsko – Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

400 380,98

400380,98

---------------- *100= 100

400380,98

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik

401 456,71

400 380,98

---------------- *100= 99,73

401 456,71

99,73

5

sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko ul. Czartoryskich 29

488 486,78

400 380,98

---------------- *100= 81,96

488 486,78

81,96

7

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budexim”  S.A.

Ul. Poniatowskiego 53

37-500 Jarosław

436 685,01

400 380,98

---------------- *100= 91,69

436 685,01

91,69

9

INTER-POL Ujma Paweł

Szówsko ul. Zamojska 10

37-500 Jarosław

-

-

Oferta odrzucona

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy,  odrzucono jedną ofertę.

część 2 - budynek świetlicy wiejskiej w Jodłówce Parcelacji

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 125 413,23 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 30-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik

125 413,23

125 413,23

---------------- *100= 100

125 413,23

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Budowlane „ROMEX”

Roman Zawitkowski

Ul. Dojazdowa 33

37-500 Jarosław

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

2

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

150 375,86

125 413,23

---------------- *100= 83,40

150 375,86

83,40

 

4

Usługowy Zakład Remontowo – Budowlany Lesław Walczak

Zamiechów 77

37-554 Łowce

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

5

sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko ul. Czartoryskich 29

145 171,91

125 413,23

---------------- *100= 86,39

145 171,91

86,39

 

6

Usługi Stolarsko – Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

125 812,39

125 413,23

---------------- *100= 99,68

125 812,39

99,68

8

GPR Firma Budowlana

Piotr Gimlewicz

Ul. Racławicka 1

37-500 Jarosław

142 262,38

125 413,23

---------------- *100= 88,16

142 262,38

88,16

9

INTER-POL Ujma Paweł

Szówsko ul. Zamojska 10

37-500 Jarosław

-

-

Oferta odrzucona

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców i odrzucono trzy oferty.

część 3 - budynek świetlicy wiejskiej w Rzeplinie

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 151 586,20 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 30-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik

151 586,20

151 586,20

---------------- *100= 100

151 586,20

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Budowlane „ROMEX”

Roman Zawitkowski

Ul. Dojazdowa 33

37-500 Jarosław

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

2

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

184 622,79

151 586,20

---------------- *100= 82,11

184 622,79

82,11

 

4

Usługowy Zakład Remontowo – Budowlany Lesław Walczak

Zamiechów 77

37-554 Łowce

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

5

sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko ul. Czartoryskich 29

195 158,87

151 586,20

---------------- *100= 77,67

195 158,87

77,67 

6

Usługi Stolarsko – Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

157 934,78

151 586,20

---------------- *100= 95,98

157934,78

95,98

 

8

GPR Firma Budowlana

Piotr Gimlewicz

Ul. Racławicka 1

37-500 Jarosław

180 752,20

151 586,20

---------------- *100= 83,86

180 752,20

83,86

 

9

INTER-POL Ujma Paweł

Szówsko ul. Zamojska 10

37-500 Jarosław

-

-

Oferta odrzucona

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców i odrzucono trzy oferty.

część 4 - budynek świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okrągłym

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 121 587,03 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 30-07-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

Usługi Stolarsko – Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

121 587,03

121 587,03

---------------- *100= 100

121 587,03

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Budowlane „ROMEX”

Roman Zawitkowski

Ul. Dojazdowa 33

37-500 Jarosław

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

2

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

142 557,20

121 587,03

---------------- *100= 85,29

142 557,20

85,29 

3

F.P.H.U „TORABUD”  S.C. ul. Jarosławska 2, 37-560 Pruchnik

123 361,93

121 587,03

---------------- *100= 98,56

123 361,93

98,56

 

4

Usługowy Zakład Remontowo – Budowlany Lesław Walczak

Zamiechów 77

37-554 Łowce

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

5

sanakiewicz Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Szówsko ul. Czartoryskich 29

141 635,68

121 587,03

---------------- *100= 85,84

141 635,68

85,84

8

GPR Firma Budowlana

Piotr Gimlewicz

Ul. Racławicka 1

37-500 Jarosław

147 027,59

121 587,03

---------------- *100= 82,70

147 027,59

82,70

 

9

INTER-POL Ujma Paweł

Szówsko ul. Zamojska 10

37-500 Jarosław

-

Oferta odrzucona

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono dwóch Wykonawców i odrzucono trzy oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.07.2013 09:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak