Uchylenie uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 43/V/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
uchylenia uchwały własnej.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 19909 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchylić w całości uchwałę Rady Gminy Pruchnik Nr 25/III/2002 z dn. 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia terminów płatności za zużycie wody i kanalizację.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchylenie uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.