Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 29/IV/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z póź. zmianami) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z póź. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik w wysokości 541 zł. (słownie : pięćset czterdzieści jeden złotych).

§ 2.

Traci moc uchwała nr 203/XXXII/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.