Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr 30/IV/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr.142 poz. 1591 z 2001 r., z póź. zmianami) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz.708 z póź. zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjąć wartość jednego punktu dla:

  1. Pracowników administracji obsługi szkół i placówek oświatowych Gminy Pruchnik w wysokości - 3,85
  2. Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości - 5

§ 2.

Traci moc uchwała nr 204/XXXII/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.