Ocena Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Pruchnik w okresie : październik 1998 - październik 2002 r.

UCHWAŁA Nr 32/IV/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie :
Oceny Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Pruchnik w okresie : październik 1998 - październik 2002 r.

Działająca na podstawie art. 7ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591) oraz art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zaakceptować “Ocenę Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Pruchnik w okresie: październik 1998 - październik 2002 r.”, przedstawioną przez Wójta Gminy Pruchnik - stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ocena Zmian w Zagospodarowaniu Przestrzennym Gminy Pruchnik w okresie : październik 1998 - październik 2002 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 07:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.