Zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok.

UCHWAŁA Nr 211/XXVII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zaciągnąć w 2013 roku zobowiązania finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2013 do wysokości 617 784,86 zł na realizację projektu pn. Przebudowa lub remont obiektu sportowego w Pruchniku. Planowana realizacja zadania to rok 2014.

W związku z wystąpieniem o dofinansowanie do MSiT do programu Rozwoju Inwestycji Sportowych na powyższy cel Gmina Pruchnik otrzyma dotację w kwocie 361 299 zł.

 

§ 2.

 

Spłata zobowiązania nastąpi w roku 2014, z dochodów własnych gminy w kwocie 256 485,86 zł  oraz z dotacji od MSiT w kwocie 361 299 zł.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską w Pruchniku w budżecie na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.09.2013 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.