IZ 271/22/2013                                                                                        Pruchnik 27-09-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Renowacja (remont) pomnika księdza Aleksandra Pawłowskiego

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Stolarski Mieczysław Kucab, Jodłówka 116, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 18 155,51 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  03-10-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Zakład Stolarski Mieczysław Kucab, Jodłówka 116, 37-560 Pruchnik

18 155,51

18 155,51

---------------- *100= 100

18 155,51

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

„Stal Tech” Sp. z o.o.

Ul. Budowlanych 3

37-550 Radymno

23 039,28

18 155,51

---------------- *100= 78,80

23 039,28

78,80

2

Pracownia Sztukatorska Jarosław Krajczek

Ul. Skarbka 22A

60-348 Poznań

48 712,48

18 155,51

---------------- *100= 37,27

48 712,48

37,27

3

Zakład Usługowy Wielobranżowy Stanisław Babiś, Świebodna 120

37-560 Pruchnik

21 461,08

18 155,51

---------------- *100= 84,60

21 461,08

84,60

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Renowacja (remont) pomnika księdza Aleksandra Pawłowskiego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.09.2013 12:12
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.09.2013 12:16