Nieodpłatnego przyjęcia na gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 25/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
nieodpłatnego przyjęcia na gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku.

Działająca na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity ustawy z 2001 roku Nr 142 poz. 1591/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Przyjąć nieodpłatnie na Gminę Pruchnik grunt w Pruchniku oznaczony jako działka Nr 1384/1 o powierzchni 0.29 ha stanowiący własność Pana Szkoła Stanisław zam. Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatnego przyjęcia na gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.