Pruchnik  11-10-2013

 

Nr IZ 271/24/2013

 

Unieważnienie postępowania

Działając na podstawie art. .93 ust1 pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póż. zm.) Burmistrz Pruchnika informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego nr IZ 271/24/2013 ogłoszonego na PORTALU UZP pod nr 383918- 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 pod nazwą:

Remont parkingu przy stadionie w Pruchniku”

UZASADNIENIE

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

W prowadzonym postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont parkingu przy stadionie w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:11.10.2013 10:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak