Uudzielenie pomocy rzeczowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej o Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa.

UCHWAŁA Nr 215/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej o Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póz. zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póz. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Udzielić z budżetu gminy Pruchnik w 2013 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomocy rzeczowej polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej o Nr 1777R Pruchnik - Nienadowa o wartości 6 000 zł.

 

§ 2.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określone zostaną pomiędzy stronami
w stosownym porozumieniu.

 

§ 3.

 

Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uudzielenie pomocy rzeczowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej o Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż