Wyrażenie zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działki o numerze ewid. 2035/3 i 2035/5 położonej w Pruchniku przy ul. Rynek wraz

UCHWAŁA Nr 218/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działki o numerze ewid. 2035/3 i 2035/5 położonej w Pruchniku przy ul. Rynek wraz
z budynkiem galerii
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/ oraz art. 37 ust. 4 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę Burmistrzowi Pruchnika na wynajęcie w drodze bezprzetargowej, na okres do 10 lat nieruchomości - działki o numerze ewid. 2035/3 i 2035/5 położonej w Pruchniku przy ul. Rynek wraz z budynkiem galerii.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wynajem na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym działki o numerze ewid. 2035/3 i 2035/5 położonej w Pruchniku przy ul. Rynek wraz
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.