IZ 271/23/2013                                                                                    Pruchnik 24-10-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pruchniku ulica Parkowa

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 2 250 131,38 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 30-10-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Stolarsko-Budowlane

Marek Kurpiel

Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica

2 250 131,38

2 250 131,38

-------------------- *100= 100

2 250 131,38

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Usługi Budowlane "ROMEX"

Roman Zawitkowski

ul. Dojazdowa 33, 37-500 Jarosław

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

3

Zakład Budowlano-Konserwatorski "ARKADY"

ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław

2 487 779,51

2 250 131,38

-------------------- *100= 90,45

2 487 779,51

90,45

4

"STAL-TECH" Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 3

37-550 Radymno

2 306 064,64

2 250 131,38

-------------------- *100= 97,57

2 306 064,64

97,57

5

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXIM S.A.

ul. Poniatowskiego 53

37-500 Jarosław

2 510 262,90

2 250 131,38

-------------------- *100= 89,64

2 510 262,90

89,64

6

Firma Budowlano-Remontowa BALBUD

ul. Górnoleżajska 5, 37-500 Jarosław

2 565 096,57

2 250 131,38

-------------------- *100= 87,72

2 565 096,57

87,72

7

sanakiewicz Sp. z o.o.

ul. Ks. Czartoryskich 29

Szówsko, 37-500 Jarosław

2 749 005,76

2 250 131,38

-------------------- *100= 81,85

2 749 005,76

81,85

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę i odrzucono jedną ofertę.

 

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Pruchniku ulica Parkowa
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.10.2013 11:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak