Wybór banku do wykonywania obsługi budżetu Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 169/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie :
wyboru banku do wykonywania obsługi budżetu Gminy Pruchnik

Na podstawie art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Zatwierdzić wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór banku do wykonywania obsługi budżetu Gminy Pruchnik

§ 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Pruchnik do zawarcia umowy z Bankiem Spółdzielczym w Jarosławiu na okres 01.03.2005 do 28.02.2008 na w/w usługę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybór banku do wykonywania obsługi budżetu Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2005 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż