Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

UCHWAŁA Nr 26/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Działająca na podstawie art. 18 ust 1 pkt. 9 litera a art. 40 ust 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku - jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik.

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Pruchnik od osób prawnych i fizycznych w celu realizacji zadań przewidzianych w programie gospodarczym gminy może nastąpić na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pruchnik.

§ 2.

Przyjmowanie gruntów zrzekanych się nie odpłatnie na rzecz Gminy Pruchnik przez osoby prawne i fizyczne może nastąpić na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Pruchnik.

§ 3.

Zbywanie, obciążanie i wydzierżawianie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości mienia komunalnego Gminy Pruchnik może nastąpić na podstawie Uchwały Rady Gminy

§ 4.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.