Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w ramach PROW na lata 2007 -2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejs

UCHWAŁA Nr 222/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w ramach PROW na lata 2007 -2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kramarzówce”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 18 ust. 1 i 2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na powyższe zadanie w kwocie 1 954 000 zł, z czego środki finansowe własne zapewniające realizację zadania wynosić mają 1 454 000zł. Powyższe zobowiązania zaciągnąć w latach do kwoty:

  • 2014 - 1 000 000 zł
  • 2015 - 954 000 zł

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pruchnik tj. podatek od nieruchomości i subwencja ogólna w roku 2015.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w ramach PROW na lata 2007 -2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejs
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż