Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111686 R na odc. od ul. Przemyskiej w km 0+000 do drogi wojewódzkiej nr 881 w km 0+864,80” współfinansowanego ...

UCHWAŁA Nr 223/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111686 R na odc. od ul. Przemyskiej w km 0+000 do drogi wojewódzkiej nr 881 w km 0+864,80” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” będzie realizowany w latach 2012 – 2015 oraz zaciągnięcia zobowiązań finansowych na ten cel.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Przystąpić do realizacji w roku 2014 projektu pn. ”Rozbudowa drogi gminnej nr 111686 R na odc. Od ul. Przemyskiej w km 0+000 do drogi wojewódzkiej nr 881 w km 0+864,80”.
  2. Zgłosić projekt, o którym mowa w §1 ust. 1 do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

§ 2.

 

Upoważnić Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 1 531 350 zł na realizację projektu, o którym mowa w §1 ust. 1.

§ 3.

 

Spłata zobowiązań nastąpi w 2014 r. z następujących źródeł:

  • podatku od nieruchomości
  • subwencji ogólnej.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111686 R na odc. od ul. Przemyskiej w km 0+000 do drogi wojewódzkiej nr 881 w km 0+864,80” współfinansowanego ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż