Wyrażenie opinii dotyczącej przyłączenia do gminy Pruchnik przysiółków wsi Węgierka należących do gminy Roźwienica.

UCHWAŁA Nr 27/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
wyrażenia opinii dotyczącej przyłączenia do gminy Pruchnik przysiółków wsi Węgierka należących do gminy Roźwienica.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik.

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Pozytywnie zaopiniować prośbę mieszkańców przysiółków Krzyżówka (zwyczajowa nazwa - Parcelacja) i Resztówka (zwyczajowa nazwa - Dwór) stanowiących część wsi Węgierka, gmina Roźwienica o przyłączenie do gminy Pruchnik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie opinii dotyczącej przyłączenia do gminy Pruchnik przysiółków wsi Węgierka należących do gminy Roźwienica.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.