Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świebodna.

UCHWAŁA Nr 217/XXVIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świebodna.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdza się Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Świebodna na lata 2013-2018, przyjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 4/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Świebodna.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2013 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.