IZ 271/26/2013                                                                                Pruchnik 29-10-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Remont parkingu przy stadionie w Pruchniku

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 a, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 244 016,55 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  04-11-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 a

37-560 Pruchnik

244 016,55

244 016,55

---------------- *100= 100

244 016,55

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

(STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19

35-103 Rzeszów)

282 185,01

244 016,55

---------------- *100= 86,47

282 185,01

86,47

2

Usługi Transportowe Piotr Jedynak

Wierzbna 241

37-500 Jarosław

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu wykluczono jednego Wykonawcę i odrzucono jedną ofertę. 

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont parkingu przy stadionie w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.10.2013 08:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak