Pruchnik 31-10-2013

IZ 271/29/2013

 

WSZYSCY WYKONAWCY

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce”. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

ZAPYTANIE: CZĘŚĆ III OKNA I DRZWI:

 POZ 4 DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV W KOLORZE CEGLASTYM PROFIL CIEPŁY- CZY MOGĄ

 BYĆ WYKONANE Z ALUMINIUM CIEPŁEGO, KOLOR RAL 8003?

 Odpowiedź nr 1

Tak,  zamawiający dopuści drzwi z aluminium.

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odpowiedzi nr 2 do post Dostawa materiałow na boisko sportowe w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:31.10.2013 08:52
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:31.10.2013 08:52