Pruchnik 31-10-2013

IZ 271/28/2013

 

 Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza inny kolor nadwozia pojazdu ?

W specyfikacji podany jest jeden kolor: biały

 

 Odpowiedź nr 1

Tak.

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zapytania i odpowiedzi nr 1 na dostawę nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:31.10.2013 09:46
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:31.10.2013 09:56