IZ 271/29/2013                                                                                           Pruchnik 08-11-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce 

zostało rozstrzygnięte

Część I Kanalizacja sanitarna

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp. j., Ul. Piłsudskiego 25, 38-200 Jasło. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 10128,94 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-11-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

F.H.U. „INSTAL SOCHA” Sp. j.

Ul. Piłsudskiego 25

38-200 Jasło

10128,94

10128,94

---------------- *100= 100

10128,94

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„MAT-BUD”

Mgr inż. Tadeusz Szozda

Ul. Bielińska 7

06-400 Ciechanów

10459,38

10128,94

---------------- *100= 96,84

10459,38

96,84

 

8

„MULTI –PIPE” Produkcja Handel Usługi

Samborski Jacek

Ul. Na Kotlinę ¾

38-200 Jasło

11288,69

10128,94

---------------- *100= 89,73

11288,69

89,73

 

9

sanakiewicz Sp. z o.o.,

Ul. Ks. Czartoryskich 29,

37-500 Jarosław, Szówsko

11417,72

10128,94

---------------- *100= 88,71

11417,72

88,71

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Część II Boksy, bramki

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

FHU PROFI-SPORT sp. z o.o., Ul. Bardowskiego 1, 35-005 Rzeszów. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 17586,54 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-11-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

FHU PROFI-SPORT sp. z o.o.

Ul. Bardowskiego 1

35-005 Rzeszów

17586,54

17586,54

---------------- *100= 100

17586,54

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

6

Hurtownia Sportowa Kal-Sport

Al. Rejtana 8

35-310 Rzeszów

19889,10

17586,54

---------------- *100= 88,42

19889,10

88,42

 

9

sanakiewicz Sp. z o.o.,

Ul. Ks. Czartoryskich 29,

37-500 Jarosław, Szówsko

28 031,70

17586,54

---------------- *100= 62,74

28031,70

62,74

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Część III Okna i drzwi

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

FHU „JARES” Krzysztof Czajka, Ul. Spółdzielcza 6, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 17625,90 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-11-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

FHU „JARES” Krzysztof Czajka, Ul. Spółdzielcza 6, 37-500 Jarosław,

17625,90

17625,90

---------------- *100= 100

17625,90

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

REM II Sp. z o.o.

Ul. Nestora 1

37-700 Przemyśl

20 787,00

17625,90

---------------- *100= 84,79

20787,00

84,79

 

9

sanakiewicz Sp. z o.o.,

Ul. Ks. Czartoryskich 29,

37-500 Jarosław, Szówsko

24144,90

17625,90

---------------- *100= 73,00

24144,90

73,00

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Część IV Materiały budowlane

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

sanakiewicz Sp. z o.o., Ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, Szówsko. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 9821,18 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-11-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

9

sanakiewicz Sp. z o.o.,

Ul. Ks. Czartoryskich 29,

37-500 Jarosław, Szówsko

9821,18

9821,18

---------------- *100= 100

9821,18

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,

ul. Kościelna 2,

37-560 Pruchnik

30512,34

9821,18

---------------- *100= 32,19

30512,34

32,19

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa materiałów na boisko sportowe w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.11.2013 13:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak