SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy ,

 Załącznik nr 5 parametry funkcjonalno-techniczne pojazdu -Opis przedmiotu zamówienia

zostały spakowane w RAR


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:19.11.2013 13:27
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:19.11.2013 13:27