Pruchnik 21-11-2013

IZ 271/30/2013

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1 W punkcie 38 Załącznika nr 5 Zamawiający wymaga fabrycznej klimatyzacji dachowej. Czy Zamawiający ma na myśli fabryczną klimatyzację dachową producenta auta bazowego z którą nie będzie problemów reklamacyjnych, czy jakąkolwiek klimatyzację zakładaną przez wykonawcę zabudowy?

Odpowiedź nr 1

TAK, klimatyzacja ma być fabryczna dachowa producenta auta bazowego

Pytanie nr 2 Zamawiający w punkcie nr 56 wymaga 24 miesięcznej gwarancji. Czy zamawiający przewiduje premiowanie producentów dających 36 cio miesięczną gwarancję na swoje produkty?

Odpowiedź nr 2

NIE

Pytanie nr 3 Czy zamawiający dopuści również pojazd z przystosowaniem 7 miejsc siedzących (z tyłu pojazdu, czyli 3 fotele dwuosobowe i 1 fotel jednoosobowy) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu 2 osób na wózku)?

Odpowiedź nr 3

TAK

Pytanie nr 4 W pkt. 38 załącznika nr 5 w drugiej części napisano „Klimatyzacja dachowa fabryczna
z rozprowadzeniem centralnym (przestrzeń pasażerska)”. Czy Zamawiający rozumie przez to dopuszczenie tylko klimatyzacji dachowej z rozprowadzeniem centralnym zamontowanej przez producenta samochodu bazowego? Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką jakość urządzenia oraz pewność, iż w przypadku jakiś problemów z urządzeniem serwis odbywa się w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta samochodu oraz gwarantuje dostęp do części zamiennych.

Odpowiedź nr 4

TAK, Zamawiający dopuści tylko klimatyzację dachową fabryczną z rozprowadzeniem centralnym zamontowanej przez producenta samochodu bazowego

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu autobus którego przystosowanie do przewozu 2 osób na wózku inwalidzkim odbędzie się przez zdemontowanie 7 miejsc pasażerskich tj. 4 foteli pasażerskich (3 foteli dwuosobowych i 1 jednoosobowy). Po zdemontowaniu 4 foteli pasażerskich nie ma możliwości zmieścić 2 wózków inwalidzkich.

Odpowiedź nr 5

TAK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odpowiedzi nr 1 do Dostawy nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.11.2013 12:34
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak