Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony obiektów sportowych na rzecz klubów sportowych, na cele sportowe, organizację zawodów i prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie s

UCHWAŁA Nr 237/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony obiektów sportowych na rzecz klubów sportowych, na cele sportowe, organizację zawodów i prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie sportu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 18 i 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na oddanie w nieodpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony obiektów sportowych, stanowiących własność Gminy Pruchnik:

  1. stadion sportowy położony przy ul. Sportowej 1 w Pruchniku wraz z budynkami, obejmujący działkę o nr ewid. 48, oddaje się w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „START” w Pruchniku;
  2. boisko sportowe położone w miejscowości Hawłowice, obejmujące działkę o nr ewid. 335, oddaje się w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Strumyk” w Hawłowicach;
  3. boisko sportowe położone w miejscowości Rozbórz Długi, obejmujące działkę o nr ewid. 942/1, oddaje się w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Huragan” w Rozborzu Długim;
  4. boisko sportowe położone w miejscowości Jodłówka, obejmujące działkę o nr ewid. 1964, 2014/2, część działki o nr ewid. 1965, 1966/4, 2012/1, 2013/1, 2015/1, oddaje się w użyczenie Ludowemu Klubowi Sportowemu „Nafta-Gaz” w Jodłówce;
  5. boisko sportowe położone w miejscowości Kramarzówka, obejmujące działkę o nr ewid. 1900/1, 1900/2, 1901/2, 1901/1, 1902, oddaje się w użyczenie Klubowi Sportowemu „Wojak Kramarzówka” w Kramarzówce.

§ 2.

 

Zobowiązuje się biorących w użyczenie do zapewnienia zgodnego z jego przeznaczeniem sposobu funkcjonowania przedmiotu użyczenia. Obiekty sportowe oddaje się w użyczenie klubom sportowym na prowadzanie przez nich działalności statutowej.

§ 3.

 

Szczegółowe warunki użyczenia obiektów sportowych zostaną określone w umowie.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieoznaczony obiektów sportowych na rzecz klubów sportowych, na cele sportowe, organizację zawodów i prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie s
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż