Neodpłatne nabycienieruchomości – drogi w Rozborzu Długim.

UCHWAŁA Nr 234/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości – drogi w Rozborzu Długim.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy Dz. U z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/ art. 5 ust 1 i art. 24 ust. 5 c ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 803)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Rzeszowie działki w Rozborzu Długim Gmina Pruchnik oznaczonej numerem 868 o powierzchni 0,0486 ha – droga.

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Neodpłatne nabycienieruchomości – drogi w Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.