Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 232/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości Gminy Pruchnik położone w miejscowościach:

Pruchnik

działka numer 1247/5 o powierzchni 0,1445 ha

Hawłowice

  • działka numer 46 o powierzchni 0,4786 ha
  • działka numer 843 o powierzchni 0,2898 ha
  • działka numer 844 o powierzchni 0,1956 ha
  • działka numer 855 o powierzchni 0,9957 ha
  • działka numer 856 o powierzchni 0,1706 ha
  • działka numer 795 o powierzchni 0,3647 ha

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.