Zmiany Uchwały budżetowej Gminy Pruchnik na 2013 rok Nr 160/XXII/2013 i zmienionej Uchwałą nr 195/XXV/2013 z dnia 18.06.2013 Rady Miejskiej w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 228/XXX/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Gminy Pruchnik na 2013 rok Nr 160/XXII/2013 i zmienionej Uchwałą nr 195/XXV/2013 z dnia 18.06.2013 Rady Miejskiej w Pruchniku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 91 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 .08.2009 (Dz. U. z 2009 nr 152, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek w budżecie gminy Pruchnik o kwotę - 74 402 zł.

Po dokonanych zmianach określa się limit zobowiązań kredytów, pożyczek w kwocie - 3 970 037,51 zł z tego:

 • na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 500 000 zł
 • na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 413 754,51 zł
 • na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik‘’ - 1 686 283 zł (pokrycie planowanego deficytu w 2013 roku - 1 686 283 zł)
 • na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa targowiska stałego’’ Mój rynek” 1 000 000 zł w tym:
  • w 2013 roku w kwocie - 750 000 zł (w ramach planowanego deficytu)
  • w 2014 roku w kwocie - 250 000 zł
 • finansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
   w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka-Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły” ujętego w załączniku do uchwały w sprawie WPF w kwocie 170 000 zł w tym:
  • w 2013 roku w kwocie 95 598 zł (w ramach planowanego deficytu)
  • w 2014 roku w kwocie - 74 702 zł
 • na spłatę pożyczki z lat poprzednich - 200 000 zł.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany Uchwały budżetowej Gminy Pruchnik na 2013 rok Nr 160/XXII/2013 i zmienionej Uchwałą nr 195/XXV/2013 z dnia 18.06.2013 Rady Miejskiej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2013 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.