Zwolnienie z podatku od posiadania psów

UCHWAŁA Nr 20/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
zwolnienia z podatku od posiadania psów

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13 z 1996 r. z późniejszymi zmianami/oraz art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Nie pobiera się podatku z tytułu posiadania psów do pilnowania gospodarstw domowych innych niż gospodarstwa rolne po 3 sztuki na każde gospodarstwo.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienie z podatku od posiadania psów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 06:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.