Zarządzenie Nr 74/2013

Burmistrza Pruchnika

z dnia 22.11.2013

w sprawie: dokonania odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku


Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 26 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2013 roku poz. 594 oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 20/IV/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 20/IV/2011 Nr 35 poz. 774 z dnia 24 marca 2011 roku z późniejszymi zmianami) - ustalam co następuje:


§ 1.

Zarządzam dokonanie odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu położonego w Pruchniku gmina Pruchnik oznaczonego jako:

  • działki numer 1956/3 o powierzchni 0,0203 ha i numer 80/5 o powierzchni 0,0423 ha – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej ulica Wałowa w Pruchniku, za cenę uzgodnioną przed zawarciem umowy notarialnej. 

§ 2.

 

Ustalam, że koszty sporządzenia umowy notarialnej gruntu nabywanego na rzecz Gminy Pruchnik poniesie Gmina Pruchnik.

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 74/2013 z dnia 22 listopada 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.11.2013 23:16
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak