Zmiana uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 19/III/2002

Rady Gminy Pruchnik z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie :
zmiany uchwały własnej.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 8/II/2002 Rady Gminy Pruchnik z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 05:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.