IZ 271/30/2013                                                                                  Pruchnik  28-11-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

CMS AUTO Sp. z o.o.,  ul. Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 228 349,50 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  04-12-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium:

cena 100%)

Łączna punktacja

1

CMS AUTO Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 67, 05-070 Sulejówek

228 349,50

228 349,50

-------------------*100= 100 228 349,50

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium:

cena 100%)

Łączna punktacja

2

POLSTER S.C.
Jacek Kuczyński, Waldemar Linda,
ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła

268 914,90

228 349,50

-------------------*100= 84,92 268 914,90

84,92

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono oferty. 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 19+1 z możliwością przystosowania na 2 wózki inwalidzkie dla ŚDS w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.11.2013 13:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak